SEO lấy người dùng làm trọng tâm

SEO không bắt đầu và kết thúc với kết quả tìm kiếm – mà còn tạo kết nối giữa từng giai đoạn trong hành trình tìm kiếm của khách hàng (search behavior) từ đây tăng tương tác User qua mỗi hành trình. Chúng tôi tập trung vào các chỉ số trải nghiệm người dùng cốt lõi báo hiệu các tương tác thành công.

Ra quyết định dựa trên dữ liệu

Chúng tôi không làm theo linh cảm – chúng tôi dựa vào dữ liệu để dẫn dắt các chiến dịch tìm kiếm thành công. Điều đó có nghĩa là đi sâu hơn khối lượng tìm kiếm (volume search) và tiềm năng lưu lượng truy cập (Traffic Potential). Chúng tôi liên kết Organic Traffic với Tiềm Năng Doanh Thu và đưa ra quyết định tập trung vào việc mang lại ROI cho chi phí Marketing của bạn.

Add Any content here