Bản Google Update tháng 6 – 7/2021 (Google đã “lặng lẽ” cập nhật)

Vào ngày 12.7 vừa qua, Google đã chính thức cập nhật thành công bản Update

Knowledge Gap, Semantics, and Entities

Mục tiêu của bản cập nhật Hummingbird của Google vào năm 2013 là cải thiện độ chính

Google ra mắt chức năng giúp trang web có thể tương tác trong Gmail

Gmail sẽ không còn là một nền tảng email tĩnh nữa, thay vào đó sẽ