SEO

Bản Google Update tháng 6 – 7/2021 (Google đã “lặng lẽ” cập nhật)

Vào ngày 12.7 vừa qua, Google đã chính thức cập nhật thành công bản Update tháng 7.2021. Phần thứ 2 của bản Update hồi...
SEO
DŨNG

Bản Google Update tháng 6 – 7/2021 (Google đã “lặng lẽ”...

Vào ngày 12.7 vừa qua, Google đã chính thức cập nhật thành công bản Update tháng 7.2021. Phần thứ 2 của bản Update hồi...
DŨNG

Knowledge Gap, Semantics, and Entities

Mục tiêu của bản cập nhật Hummingbird của Google vào năm 2013 là cải thiện độ chính xác của tìm kiếm bằng cách hiểu rõ hơn...
DŨNG

Expertise, Authority & Trust (Chuyên môn – Ủy quyền – Tin...

Khái niệm này tập trung vào Expertise – Chuyên môn, Authority – Tính ủy quyền và Trust – Độ tin cậy.
DŨNG

AI & Automation – Máy học và tự động hóa

Máy học hiện là một phần không thể thiếu trong các thuật toán xếp hạng công cụ tìm kiếm. Google đã công bố vào tháng...
DŨNG

Mobile First Index

Lập chỉ số ưu tiên thiết bị di động sẽ trở thành tiêu chuẩn mới Google đã công bố vào cuối năm ngoái rằng Mobile...
DŨNG

Core Web Vitals

Google và Core Web Được chuẩn bị ra mắt vào tháng 6 năm nay, trải nghiệm trang của Google và Core Web Vitals là thứ...