Mailchimp: Đế chế tiếp thị điện tử 4,2 tỷ USD được phát triển từ một cựu DJ

Với doanh thu 600 triệu USD, Mailchimp đã tăng gấp đôi giá trị của nó