Website là gì? Có những loại nào?

Tìm hiểu khái niệm website là gì có lẽ không phải là công việc khó