Expertise, Authority & Trust (Chuyên môn – Ủy quyền – Tin cậy)

Một số người có thể ngạc nhiên khi khái niệm E-A-T không thực sự mới. Nó xuất hiện lần đầu tiên trong Nguyên tắc chất lượng của Google vào tháng 5 năm 2014.

Expertise, Authority & Trust

Khái niệm này tập trung vào Expertise – Chuyên môn, Authority – Tính ủy quyền và Trust – Độ tin cậy.

Mặc dù E-A-T không phải là một thuật toán, nhưng nó sẽ có ảnh hưởng gián tiếp đến thứ hạng khi không tuân theo các phương pháp hay nhất tập trung vào việc đảm bảo trang web của bạn có nội dung chuyên gia và có thẩm quyền mà người dùng tin tưởng.

Ví dụ:

  • Nội dung chủ đề chỉ ra chuyên môn và kiến thức.
  • Sự tín nhiệm và thẩm quyền của trang web của bạn.
  • Cấu trúc, bảo mật và chất lượng trang web của bạn.
  • Nội dung ngoài trang của các chuyên gia.

NGUYỄN XUÂN DŨNG
CEO & Founder

Điện thoại: 0941.388.887
Email: d@dung.vn
Website: www.dung.vn

NGUYỄN XUÂN DŨNG
CEO & Founder

Điện thoại: 0941.388.887
Email: d@dung.vn
Website: www.dung.vn

"Hỗ trợ việc kinh doanh online của khách hàng trở nên tốt và hiệu quả hơn. Đó là hoạt động mỗi ngày của Dũng thông qua thiết kế web và sáng tạo nội dung cho web của khách hàng."

Nguyễn Xuân Dũng./.

Có thể bạn thích xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *