Làm thương hiệu

Brand Strategy

Dũng tin rằng thương hiệu là một tài sản quý giá nhất và nếu được quản lý tốt sẽ gia tăng lợi nhuận cũng như tạo lợi thế cạnh tranh của bạn.

Bạn được gì từ dịch vụ này?

Xây dựng được bức tranh tổng thể nhằm xác định vị trí tốt nhất cho sự phát triển của thương hiệu bao gồm:

— Định vị bạn là ai?
— Tạo nên nét đặc trưng của riêng bạn?
— Xây dựng giá trị đích thực chỉ mình bạn?
— Bạn nhắm đến ai để phục vụ?
— Bạn xác định bạn làm gì?
— Bạn đươc nhìn nhận như thế nào?
— Tuyên ngôn bạn nói về mình là gì?

Và cuối cùng, bạn biết cách cùng mọi thành viên của công ty chuyển hóa những câu hỏi trên thành phương án triển khai để thương hiệu thật sự đi vào cuộc sống.

Dịch vụ bao gồm

— Segmentation and customer analytics
— Opportunity space assessment
— Brand equity analysis and valuation
— Brand portfolio strategy
— Value proposition
— Brand positioning
— Brand essence and story

Dũng tin rằng

Một thương hiệu được tạo bởi khách hàng, xã hội… không phải bởi bạn. Bạn cần có một câu chuyện đơn giản, mang tính xác thực và đầy cảm xúc – một câu chuyện diễn đạt tại sao bạn tồn tại và các mục tiêu mà bạn muốn đạt được.

Câu chuyện này nên nhiều hơn những thông điệp và sự giao tiếp của bạn; nó sẽ truyền cảm hứng cho khách hàng của bạn để thúc đẩy và khuyến khích nhân viên của bạn sống cùng nó.

spot_img

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Chiến lược đến thực thi khi vận hành doanh...

Phần 1: Chiến lược - Strategy Chiến lược không chỉ định hình tầm nhìn dài hạn của doanh...

Xây dựng chiến lược Digital Marketing cho người mới

Các doanh nghiệp đã và đang sử dụng và đầu tư ngân sách nhiều hơn bao giờ...

Sự khác biệt giữa Outbound Marketing và Inbound Marketing

Khi đề cập đến tìm kiếm khách hàng tiềm năng và lấp đầy đầu phễu bán hàng,...